01.12.2023

Završetak projekta

Toplinsku i električnu energiju počela proizvoditi i zadnja dva kogeneratora koje je Duing d.o.o. isporučio za projekt Obnove toplinarstva Grada Rijeke (KK.04.3.04)
 

Ovim korakom je završen projekt kojem je cilj povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke ulaganjem u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja.

U sklopu dijela projekta obnavljena su 4 postojeća proizvodna pogona od čega 3 proizvodna pogona (Malonji, Srdoči, Vežica) ugradnjom kogeneracijskih uređaja za istovremenu proizvodnju toplinske i električne energije.Za razliku od ostalih lokacija gdje su se koristili kompaktniji kogeneracijski moduli, Vežica je snagom najveća tako da su za ovu lokaciju korišteni kogeneracijski moduli tvrtke 2G Energy AG iz serije avus.  

2G avus 800e (854kWel / 977kWtopl) i 2G avus 1600e (1714kWel / 1944kWtopl) na lokaciji Vežica kombniraju se sa dva postojeća kotla te čine najveći proizvodni pogon (toplanu) grada Rijeke.

Za uspješnu realizaciju projekta zahvaljujemo partnerima AT Eneko d.o.o. i Mi Maris d.o.o. te svim podizvođačima, a krajnjem korisniku Energo d.o.o. želimo uspješnu budućnost s novim modernijim pogonima.